Är du hyresvärd kan du kontakta oss. Vi söker passande hyresgäster åt dig och kontrollerar deras bakgrund och kredituppgifter. Vi sköter om visningar, annonser, avtal och garantier. Objekt som hyrs ut via oss presenteras på vår webbplats och den landsomfattande portalen vuokraovi.fi.

Om du önskar kan vi värdera bostadens månadshyra – värderingen är gratis och binder dig inte på något sätt.